ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

  • Posted on: 6 October 2016
  • By: manager

Η καλή αναπνοή είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα της ζωής μας. Περιλαμβάνει την εισπνοή για εισαγωγή του οξυγόνου και την εκπνοή για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα. Οι λειτουργίες για την ομαλή κυκλοφορία του αέρα εξαρτώνται από τους αναπνευστικούς μύες. Τι θα συμβεί αν πάψουν να λειτουργούν σωστά?

Η Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Γκιζοπούλου Ευαγγελία μας εξηγεί πώς μπορούμε να εξετάσουμε την κατάσταση των αναπνευστικών μυών και να προλάβουμε τυχόν προβλήματα.

Οι αναπνευστικοί μύες είναι υπεύθυνοι για τη ζωτική λειτουργία της διατήρησης κυκλοφορίας αέρα στον οργανισμό, για τον εισπνευστικό και εκπνευστικό κύκλο και την ικανότητα αναπνοής καθώς στον άνθρωπο η εισπνοή είναι κατά κύριο λόγο ενεργητική διαδικασία ενώ η εκπνοή είναι παθητική.

Η επιδείνωση των αναπνευστικών μυών μπορεί να είναι αποτέλεσμα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας  ΧΑΠ και της μυϊκής ατροφίας, ή να οφείλεται σε νευρομυϊκές παθήσεις (όπως η νόσος του κατώτερου κινητικού νευρώνα (ALS), η σκλήρυνση κατά πλάκας, η μυασθένεια, καθώς και μυοπάθειες επίκτητες ή συγγενείς).

Η αδυναμία των αναπνευστικών μυών οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της δύσπνοιας, της αναπηρίας και της ενδεχόμενης εξάρτησης από μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Η έγκαιρηανίχνευση της αδυναμίας των αναπνευστικών μυών, δεν είναι πάντοτε δυνατή μόνο μέσω της παρακολούθησης των πνευμονικών όγκων. Χρειάζεται να πραγματοποιείταιέλεγχος των μέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών πιέσεων.

Στο εργαστήριό μας μετρώνται με εύκολο και ακριβή τρόπο οι παράμετροι

-PImax /MIP (Maximal Inspiratory Pressure at the mouth)και

-PEmax/MEP (Maximal Expiratory Pressure at the mouth)

που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση αδυναμίας αναπνευστικών μυών, για αποτελεσματικότερη νευρολογική θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής .

Επίσης παρακολουθούνται τα αποτελέσματα της όποιας θεραπείας ή αποκατάστασης.

www.pneumonologos.gr