Κακή ψυχολογία: Αιτία ανάπτυξης καρκίνου του μαστού

  • Posted on: 6 October 2016
  • By: manager

Η κακή ψυχολογική κατάσταση που βιώνουμε όλοι στις μέρες μας δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά και σώμα μας.

Η Χειρουργός-Γυναικολόγος, Μαστολόγος-Ογκολόγος Ιωαννίδου-Μουζάκα Λυδία μας εξηγεί πώς η κακή ψυχολογία μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

Ανεκτίμητη η αξία της πρόληψης για αποφυγή της μαστεκτομής

Η παρατεταμένη κακή ψυχολογική κατάσταση μιας γυναίκας από ένα σύνολο επιβαρυντικών στρεσογόνων αιτίων, «υποθάλπει» την εμφάνιση καρκινου του μαστου. Αυτό θα  ευοδώσει  την   πιθανή αύξηση της συχνότητας του καρκινου του μαστου στην Ελλάδατην προσεχή δεκαετία  εξ αιτίας της  ψυχολογικής φόρτισης που βιώνουν    - λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης- οι γυναίκες στην πατρίδα μας.

Το συμπέρασμα αυτό στηρίζεται  στην αποδεκτή πλέον διεθνώς άποψη, ότι η παρατεταμένη ψυχική ένταση στη  γυναίκα ευοδώνει την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

Έχοντας δημοσιεύσει από το 1986, –εποχή όπου αντίστοιχη άποψη   ήταν τρομερά  περιορισμένη, για να μην πούμε έως ανύπαρκτη–  μελέτη με 2.000 περίπου περιπτώσεις γυναικών –με καρκινο του μαστου και μη- διαπιστώθηκεη σύνδεση της ψυχολογικής φόρτισης με την εμφάνιση του καρκινου του μαστου. Παράγοντες οι οποίοι ενοχοποιούνται  ότι προκαλούνπαρατεταμένη ψυχική ένταση   είναι η κακή συμπεριφορά του συζύγου ή άλλων μελών της οικογενείας, απροσδόκητη αλλαγή στον τρόπο ζωής των γυναικών, παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας καθώς και με αναπηρίες, θάνατος αγαπημένου προσώπου, οικονομική καταστροφή, καθώς και ελλιπής ή ανύπαρκτη σεξουαλική ζωή.

Εάν υπάρχουν στρεσσογόνοι παράγοντες, τότε γίνεται αντιληπτό ότι ο τακτικός προληπτικός έλεγχος των μαστών με μαστογραφια και εξέταση από Μαστολογο είναι πιο επιβεβλημένος. 

Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή Εθνικού πληθυσμιακού έλεγχου με μαστογραφια στη χώρα μας θα είναι μια πολύ αποδοτική προσπάθεια, η οποία θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη  επιβίωση  των γυναικών αλλά και στην τόσο επιβεβλημένη ελάττωση των δαπανών για την αντιμετώπιση του καρκινου του μαστου χωρίς να υποβιβασθεί η ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών προς τη γυναίκα. 

« Η Ελλάδα είναι δυστυχώς μία από τις τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες στη σημερινή Ε. Ε. που δεν διαθέτει πληθυσμιακό έλεγχο των γυναικών με μαστογραφια για την καταπολέμηση του καρκινου του μαστου» 

www.mastologos.gr