Παλμική Οξυμετρία

  • Posted on: 28 September 2016
  • By: manager

Η οξυμετρία είναι η εξέταση που επιτρέπει στο γιατρό να εκτιμήσει τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα. Πότε πρέπει να γίνεται αυτή η εξέταση και σε τι μας βοηθούν τα αποτελέσματα?

Η πνευμονολόγος φυματιολόγος Γκιζοπούλου Ευαγγελία μας εξηγεί.

Η παλμική οξυμετρία είναι η απλούστερη εξέταση για την εκτίμηση της οξυγόνωσης ή καλύτερα τον κορεσμό σε οξυγόνο στο αίμα ( το ποσοστό της αιμοσφαιρίνης που μεταφέρει οξυγόνο). Πρόκειται για μια σύντομη διαδικασία, απλή, μη επεμβατική και ανώδυνη. Το αποτέλεσμά της χρησιμοποιείται σαν γενικός δείκτης της μεταφοράς του οξυγόνου στους περιφερικούς ιστούς.​

Η τεχνολογία της παλμικής οξυμετρίας χρησιμοποιεί την απορρόφηση του φωτός από την αιμοσφαιρίνη και τον παλμικό τρόπο ροής του αίματος στις αρτηρίες.

Πρόκειται για μια μικρή ιατρική συσκευή που ονομάζεται παλμικό οξύμετροκαιτοποθετείται σαν κλιπ σε κάποιο μέρος του σώματος, συνήθως σε ένααπό τα δάχτυλα του χεριού. Χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ο οποίος φιλοξενείέναν ανιχνευτή φωτός και έναν μικροεπεξεργαστή ο οποίος συγκρίνει και υπολογίζει τις διαφορές μεταξύ αιμοσφαιρίνης πλούσιας σε οξυγόνο και αιμοσφαιρίνης πτωχής σε οξυγόνο.

Ενδείξεις της παλμικής οξυμετρίας

Η παλμική οξυμετρία εκτελείται για να εκτιμηθεί το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα . Αυτό είναι πολύτιμο καθώς γίνεται με τρόπο γρήγορο, απλό και αναίμακτο. Ιδιαίτερα στην επείγουσα ιατρική , στην αναισθησιολογία, στη χειρουργική , αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε επεμβατικής πράξης (πχβρογχοσκόπηση), για την παρακολούθηση κατά τη μεταφορά βαρέως πασχόντων ασθενών, σε ασθενείς με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα όπου χορηγείται συμπληρωματική οξυγονοθεραπεία και φυσικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας για τη συνεχή παρακολούθηση των  ασθενών υπό μηχανικό αερισμό. Στηνάπνοια ύπνουγια διαγνωστικούς λόγους γίνεται ολονύκτια καταγραφή με ειδικά καταγραφικά οξύμετρα (νυκτερινή οξυμετρία). Μια άλλη χρήση των οξύμετρων είναι στα μεγάλα υψόμετρα όπου η πυκνότητα του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα είναι μικρότερη και μπορεί να είναι χρήσιμα στους ορειβάτες και στους πιλότους που πετάνε πάνω από 10000 πόδια.

Η παλμική οξυμετρία εκτιμά μόνο την οξυγόνωση, όχι τις απόλυτες τιμές του οξυγόνου στο αίμα. Δεν υποκαθιστά τα αέρια αίματος  που ελέγχονται στο εργαστήριο, διότι δεν παρέχει καμία ένδειξη για άλλες πολύ χρήσιμες παραμέτρους της αναπνευστικής λειτουργίας (διοξείδιο, pH , ηλεκτρολύτες κ.α).

www.pneumonologos.com