αυτόματη αποβολή

Αυτόματη αποβολή

  • Posted on: 27 May 2016
  • By: healthnet

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργάνισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.- WHO) ως αυτόματη αποβολή ορίζεται η διακοπή της κύησης η οποία γίνεται χωρίς ιατρική παρέμβαση πριν από την 20η εβδομάδα, δηλαδή πριν από το στάδιο κατά το οποίο το κύημα μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο.