πλαστική χειρουργική ανδρών

Daddy Do-Over: πλαστική χειρουργική ανδρών

  • Posted on: 16 December 2015
  • By: manager

     Όλο και πιο εξοικειωμένοι είναι σήμερα οι άνδρες με την επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό, ιδιαίτερα μάλιστα μια ομάδα παντρεμένων ανδρών που παραμέλησαν λίγο την εικόνα του σώματός τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Μια αυξανόμενη τάση, γνωστή ως Daddy Do-Over –αντίστοιχη με το Mommy Makeover- περιλαμβάνει μια σειρά αισθητικών επεμβάσεων που αναζητούνται από μπαμπάδες και άνδρες μέσης ηλικίας.

 

     Τα Daddy Do-Overs κερδίζουν σε δημοφιλία μεταξύ ανδρών μέσης ηλικίας