#υγεια. #χειρουργος

Περιτομή: Πότε πρέπει να γίνεται!!

  • Posted on: 6 October 2016
  • By: manager

Η περιτομή είναι μία ευρέως γνωστή έννοια. Πότε όμως πρέπει να γίνεται και ποια τα πλεονεκτήματα της επέμβασης?

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος Αλέξανδρος Λέκας μας ενημερώνει για όλες τις λεπτομέρειες της περιτομής.